Softvér pre drony

Fotogrametrický softvér Pix4Dmapper Pro

3120,00 4788,00  s DPH

Fotogrametrický softvér Pix4Dfields

228,00 2280,00  s DPH

Agisoft Metashape Professional Edition

3876,00 10440,00  s DPH

Agisoft Metashape Standard Edition

210,00 538,80  s DPH