Polohová presnosť GPS prístroja Stonex S580

Stonex S580
Stonex S580
Stonex S580
Stonex S580
Stonex S580

Prinášame vám kvalitné, výkonné a hlavne nami overené produkty a ani v tomto prípade tomu nebude inak. Taliansky výrobca Stonex predstavil pred časom na trh veľmi presné a odolné malé ručné GNSS zariadenie Stonex S580. GNSS prijímač pod našimi rukami podstúpilo zaťažkávaciu skúšku, na už dobre známom polygóne, na ktorom sú všetky typy podmienok v ktorých sa môže užívateľ ocitnúť. Ako pri predošlých zariadeniach aj v tomto prípade sa jednalo o voľnú plochu na lúke bez zatienenia, lesnú cestu s čiastočným korunovým zákrytom a zapojený zmiešaný les. Stonex S580 okrem RTK merania (pomocou korekčnej služby SKPOS) podporuje aj príjem korekcií z korekčných satelitov SBAS (Satellite-based Augmentation System). V tomto prípade sme samotné meranie vykonali s použitím príjmu korekcií SBAS a na meranie a ovládanie použili odolnú kontrolnú jednotku Stonex UT12P  (pozn. Stonex UT12P je možné použiť aj ako samostatné zariadenie, samotný test si môžete pozrieť TU), kde bol nainštalovaný poľný softvér Stonex Cube-a. V balení S580-ky je dodávaný aj praktický adaptér, na namontovanie zariadenia na geodetickú výtyčku čo sme s radosťou využili. Na test sme použili rovnaké, už dobre známe kontrolné body v blízkosti obce Sielnica. Presné súradnice bodov, s ktorými sme porovnávali výsledky z Trimble Nomad 5, Trimble R1 a Stonex UT12P, boli odmerané prostredníctvom totálnej stanice. Merania boli vykonávané v jarnom období. Každý bod bol stanovený ako priemer meraní po dobu 5 sekúnd. Pri výpočtoch sme zisťovali len polohovú presnosť jednotlivých bodov. Výslednú polohovú presnosť na 3 lokalitách demonštrujú tabuľky číslo 1, 2 a 3.

Stonex S580 si svoje miesto určite nájde v oblasti presného poľnohospodárstva, lesníctva, GIS-u, topografického mapovania či jednoduchej geodézie. Použitím Stonex S580 je možné rýchlo zlepšiť presnosť merania už existujúceho mobilného telefónu, notebooku či tabletu. Stačí jednoducho zariadenie pripojiť pomocou technológie Bluetooth 4.1 ku GNSS prijímaču Stonex S580 a meriate s centimetrovou presnosťou. Stonex S580 používa na prepojenie so zariadeniami moderné technológie – Bluetooth s dlhým dosahom či Wi-Fi. O jeho celkové fungovanie sa stará operačný systém Android a užívateľ ho môže jednoducho konfigurovať cez webové rozhranie bežného prehliadača.

Inteligentný dvoj-frekvenčný ručný prijímač Stonex S580, podporuje všetky súčasné satelitné systémy – GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS a SBAS. Vstavaná Li-Ion batéria má skvelú výdrž od 8 do 10 hodín podľa použitého módu merania.  Je jednoducho ideálnym nástrojom pre presné získavanie a aktualizáciu údajov pre GIS, inventarizáciu, či už pracujete v lese pri vyznačovaní hraníc porastov, vydávate drevo alebo mapujete verejné osvetlenie či lavičky v obci.

Tabuľka č. 1: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba na voľnej ploche

Stonex S580 - voľná plocha

Stredná kvadratická chyba (myx) udáva správnosť určenia polohy bodov pri meraní. Pri meraní na voľnej ploche GNSS prijímač Stonex S580 dosiahol hodnotu 0,759 metra, pri použití korekcií SBAS. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,369 m pri bode 106 a na osi x 0,626 m pri bode 108. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 0,956 m pri bode 107 a v osi x 1,768 m pri bode 106.

Meranie polohovej presnosti - Stonex S580 - voľná plocha

Body Stonex S580 - Voľná plocha

Tabuľka č. 2: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba na lesnej ceste

Stonex S580 - lesná cesta

Pri meraní na lesnej ceste s čiastočným korunovým zákrytom a rôznymi podmienkami,  GNSS prijímač Stonex S580 dosiahol hodnotu 1,195 metra pri použití korekcií SBAS. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,041 m pri bode 44 a na osi x 0,234 m pri bode 39. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 3,345 m pri bode 39 a v osi x 1,905 m pri bode 44.

Meranie polohovej presnosti - Stonex S580 - lesná cesta

Body Stonex S580 - Lesná cesta

Tabuľka 3: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba v lesnom poraste

Stonex S580 - les

V plne zapojenom lesnom poraste dosiahla stredná kvadratická chyba hodnotu 1,534 metra pri použití korekcií SBAS. Minimálna chyba dosiahla na osi y -0,302 m pri bode 16 a na osi x 0,095 m pri bode 13. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 2,972 m pri bode 21 a v osi x 1,657 m pri bode 12. Vo veľmi ťažkých podmienkach pre tento spôsob GNSS merania, so silným zákrytom a plne zapojeným porastom, Stonex S580 dokáže merať pod korunami stromov bez akýchkoľvek problémov a naším meraním sme potvrdili presnosti  ktoré udáva výrobca. Ak vylúčime veľké odchýlky počas merania v jednotlivých osiach (x, y), Stonex S580 prekonal naše očakávania a zaradil sa tak ku profesionálnym zariadeniam s vyššou cenovkou. Pri malých rozmeroch, nízkej hmotnosti 313 gramov, vysokým výkonom a skvelej presnosti, je Stonex S580-ka určená pre kohokoľvek.

Meranie polohovej presnosti - Stonex S580 - les

Body Stonex S580 - Les
Stonex S580