Polohová presnosť GNSS Trimble R1

Trimble GNSS R1
Testovacie_meranie_x1

Tak ako sme uviedli v predchádzajúcom blogu, spolu s Trimble Nomad 5 sme otestovali aj ďalší prístroj Trimble R1 a prinášame vám zhrnutie merania. Trimble R1 je veľmi výkonný a malý vreckový GNSS prijímač s možnosťou príjmu všetkých dostupných a aj pripravovaných družicových systémov (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a iných), kompatibilitou so zariadeniami iOS a Android. Jeho veľkou výhodou je konektivita, Trimble R1 prostredníctvom Bluetooth jednoducho a rýchlo pripojíte k akémukoľvek zariadeniu. R1 váži 187 gramov a s veľkosťou niečo cez 11 centimetrov bude kdekoľvek a kedykoľvek s vami či ho schováte do vrecka, do púzdra na opasok alebo pripevníte na výtyčku. Tak ako pri Trimble Nomad 5 aj Trimble R1 má široké použitie v rôznych odvetviach od lesníctva až po správu miest, obcí a mnoho iného.

Na otestovanie presnosti malého GNSS prijímača Trimble R1 sme použili rovnakú sériu kontrolných bodov v blízkosti obce Sielnica, ktoré boli odmerané aj prostredníctvom totálnej stanice. Kontrolné merania boli vykonávané na dvoch odlišných lokalitách. Prvá sa nachádzala na voľnom priestranstve bez vizuálnych prekážok (stromy, budovy, atď.). Druhá lokalita predstavovala plne zapojené zmiešané lesné porasty vo veku nad 55 rokov. Merania boli vykonávané v jarnom období. Polohu jednotlivých bodov sme merali prístrojom Trimble R1, ktorý sme ovládali prostredníctvom smartfónu s operačným systémom Android a body sme ukladali prostredníctvom Android GIS mobilnej aplikácie MAPUJ.

GNSS prijímač sme mali uchytený na geodetickej výtyčke vo výške 1.9 metra nad terénom. Každý bod bol stanovený ako priemer meraní po dobu 5 sekúnd. Pri výpočtoch sme zisťovali len polohovú presnosť jednotlivých bodov.

Výslednú polohovú presnosť na oboch lokalitách demonštrujú tabuľky číslo 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba na voľnej ploche

Trimble R1 - voľná plocha

Stredná kvadratická chyba (myx) udáva správnosť určenia polohy bodov pri meraní. Pri meraní na voľnej ploche Trimble R1 dosiahol hodnotu 0,4148 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,001 m pri bode 113 a na osi x -0,09 m pri bode 107. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 1,116 m a v osi x -0,587 m pri bode 112.

Meranie polohovej presnosti - Trimble R1 - voľná plocha

Trimble R1 - voľná plocha

Tabuľka 2: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba v lesnom poraste

Trimble R1 - les

V plne zapojenom lesnom poraste dosiahla stredná kvadratická chyba hodnotu 2,3053 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,293 m pri bode 10 a na osi x -0,046 m pri bode 25. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 3,911 m a v osi x -7,668 m pri bode 7. Napriek tomu, že sa jednalo o ťažké podmienky so silným zákrytom, pri ďalších bodoch sa preukázalo, že tento malý vreckový prijímač dokáže merať veľmi presne aj v poraste pod korunami stromov bez problémov. Na rovnakých bodoch sme v minulosti testovali aj zariadenie so starším systémom Windows Mobile, Stonex S4, test nájdete TU.

Testovanie polohovej presnosti Trimble R1 dokazuje, že zakúpením tohto GNSS prijímača neurobíte krok vedľa.

Meranie polohovej presnosti - Trimble R1

Trimble R1 - les
Trimble R1