Organizovali sme podujatie Bezpilotne 2018

Dňa 12. júna 2018 sme organizovali podujatie Bezpilotne 2018, ktoré bolo zamerané na nové možnosti presného zberu údajov s použitím bezpilotného snímkovania. Ďalšie informácie nájdete priamo na webe www.bezpilotne.sk, ktorý sa špecializuje na výrobky švajčiarskej značky senseFly.

 

PROGRAM BEZPILOTNE 2018

8:30 – 9:00 – Registrácia

9:00 – 10:05 – Dopoludňajšie prezentácie Vám predstavia tieto témy:

  • Úvod k dronom
  • Pevné krídlo alebo multikoptéra?
  • Profesionálne švajčiarské produkty senseFly
  • Legislatíva na Slovensku v oblasti využívania dronov
  • Využitie dronov v lesníctve (prednáška v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene)

Občerstvenie

10:15 – 11:45 – Vonkajšia ukážka bezpilotného lietania s produktmi senseFly

Občerstevnie

12:00 – 13:00 Popoludňajšie prezentácie a ukážka výsledkov

  • Predstavenie softvéru eMotion
  • Výstupy z bezpilotných leteckých systémov senseFly
  • Ukážky spracovania údajov v softvérových balíkoch
  • Zoznámenie sa so softvérom Pix4D

13:00  Záver, vylosovanie súťaže a voľná diskusia

* V prípade nepriaznivého počasia sa program môže zmeniť.

 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie s vami na Bezpilotne 2019.